Kontakt

Du kan få fat i mig på følgende måder:

E-mail : kromannthomsen@gmail.com

Mobil  : (+45) 2636 7380

Du kan også sende en besked eller forespørgsel – jeg svarer dig hurtigst. 

Mette Kromann Thomsen, Turistfører og Lokalguide i København

Mette Kromann Thomsen, Turistfører, Lokalguide og Rejseleder

Priser 2018 

Nedenstående priser og betingelser er gældende ved bestilling af guidning gennem Turistførerforeningens kontor eller foreningens hjemmeside

Transfer: (ikke guidning), max. 2 timer……………………… ……………….          kr. 775 / €  105

Plus eventuelle tillæg

Herefter betales timeløn jf. nedenstående.

Guidning i bus og museumsrundvisninger- indtil 3 timer……..…………..          kr. 1.600 / € 215

(Ved guidning udenfor bussen herunder slots – og museumsbesøg må gruppestørrelsen ikke overstige 45 pax).  Derefter, pr. time.………………………………………………….         kr. 355 / € 48

Efter 8. time se venligst afsnit om tillæg.

Byvandringer

Max 23 pers., indtil 2,5 timer …….…………………………………..……….…        kr. 1.600 / € 215
Herefter, pr. påbegyndt time ………………………………………..……..…..          kr. 355 / € 48

Cykelture:

Max 15 pers. indtil 2 ½ time ………………………..……………………………..              kr. 1.600 / € 215
Herefter, pr. påbegyndt time ………………………………………..………. ….         kr. 355 / € 48

Overarbejdstillæg:

Ved guidning ud over 8 timer ydes et overarbejdstillæg. De første 2 timer er tillægget kr. 178 (€ 24) pr. time, for de efterfølgende timer kr. 355 (€ 48) pr. time.

Forskudt arbejdstillæg:

Tillægget udløses i tidsrummet kl. 22:00 – 08:00 og er kr. 355 (€ 48) pr. time (Ved sammenfald af overarbejdstillæg og forskudt arbejdstidstillæg bortfalder overarbejdstillæg)

Transporttillæg:

Ved ture, der starter og/eller afsluttes uden for Movia-takstzone 1 herunder Københavns Lufthavn, betales for turistførerens samlede transporttid, dog minimum en timeløn. Endvidere refunderes transportomkostninger fra/til Københavns Hovedbanegård.

Havnetillæg:

Ved ture, der starter og/eller slutter i Københavns Havn betales et tillæg svarende til en timeløn.

Såfremt turen både starter og slutter i Københavns Havn, udløses dog kun et tillæg.

Sprogtillæg:

Ved guidning på mere end et sprog betales et tillæg på kr. 260 (€ 35) pr. ekstra sprog pr. time.

Oversættertillæg:

Hvor turistføreren skal fungere som oversætter betales et tillæg på kr. 355 (€ 48) pr. time.

Alle tillæg betales pr. påbegyndt arbejdstime.

Forberedelse:

I de tilfælde, hvor der efter samråd med arbejdsgiveren kræves særlig forberedelse til en tur, og/eller hvor guiden skal være til rådighed for gruppen ud over, hvad der normalt indgår i en tur, skal der træffes aftale om honorar herfor med den til enhver tid gældende timeløn plus evt. tillæg.

Flerdagesture:

For ture, hvor turistføreren også fungerer som rejseleder (2 eller flere dage), betales et honorar på Kr. 3700,-  pr. dag (Euro 495,-). På alle flerdagesture sikres turistføreren kost og logi (enkeltværelse med bad).

Indgår der i flerdagesture fremmedføring i Danmark f.eks. guidning på museum eller lignende aftales særskilt honorering herfor.

Diæter:

For ture på 5 timer og derover, hvor turistføreren ikke tilbydes omkostningsfri fortæring, ydes diæter som følger:

indtil kl. 14.30, pr. måltid …………………………………………………….…kr. 135 / € 18
fra   kl. 14.30, pr. måltid ………………………………………………….…… kr. 187 / € 25

Afbestilling:

Ved afbestilling inden for 24 timer før turens planlagte start eller ved “no-show” betales turens fulde beløb. Ved afbestilling inden for 72 timer betales for en 3 timers tur.

Betaling:

Guidens honorar betales kontant ved turens begyndelse med mindre andet aftales.

Ved betaling ved bankoverførsel eller voucher afholdes alle omkostninger af kunden.

 

v. Mette Kromann Thomsen, Autoriseret turistfører, lokalguide København, turistguide, rejseleder og foredragsholder

 

 

 

 

Skriv et svar