Kontakt & priser

Du kan få fat i mig på følgende måder:

E-mail : kromannthomsen@gmail.com

Mobil  : (+45) 2636 7380

Du kan også sende en besked eller forespørgsel – jeg svarer dig hurtigst. 

Priser 

Nedenstående priser og betingelser er gældende ved bestilling af guidning gennem Turistførerforeningens kontor eller foreningens hjemmeside

Transfer: (ikke guidning), max. 2 timer……………………… ……………….          kr. 800 / €  108

Plus eventuelle tillæg

Herefter betales timeløn jf. nedenstående.

Guidning i bus og museumsrundvisninger- indtil 3 timer……..…………..          kr. 1.700 / € 208

(Ved guidning udenfor bussen herunder slots – og museumsbesøg må gruppestørrelsen ikke overstige 45 pax).  Derefter, pr. time.………………………………………………….         kr. 375 / € 51

Efter 8. time se venligst afsnit om tillæg.

Byvandringer

Max 23 pers., indtil 2,5 timer …….…………………………………..……….…        kr. 1.700 / € 228
Herefter, pr. påbegyndt time ………………………………………..……..…..          kr. 375 / € 51

Cykelture:

Max 15 pers. indtil 2 ½ time ………………………..……………………………..              kr. 1.700 / € 228
Herefter, pr. påbegyndt time ………………………………………..………. ….         kr. 375 / € 51

Overarbejdstillæg:

Ved guidning ud over 8 timer ydes et overarbejdstillæg. De første 2 timer er tillægget kr. 188 (€ 26) pr. time, for de efterfølgende timer kr. 755 (€ 51) pr. time.

Forskudt arbejdstillæg:

Tillægget udløses i tidsrummet kl. 22:00 – 08:00 og er kr. 355 (€ 51) pr. time (Ved sammenfald af overarbejdstillæg og forskudt arbejdstidstillæg bortfalder overarbejdstillæg)

Transporttillæg:

Ved ture, der starter og/eller afsluttes uden for Movia-takstzone 1 herunder Københavns Lufthavn, betales for turistførerens samlede transporttid, dog minimum en timeløn. Endvidere refunderes transportomkostninger fra/til Københavns Hovedbanegård.

Havnetillæg:

Ved ture, der starter og/eller slutter i Københavns Havn betales et tillæg svarende til en timeløn.

Såfremt turen både starter og slutter i Københavns Havn, udløses dog kun et tillæg.

Sprogtillæg:

Ved guidning på mere end et sprog betales et grund tillæg på kr. 500 ( € 67)  for de første 3 timer. Yderligere timer betales med kr. 200 (€ 27) pr. ekstra sprog pr. time. Alle tillæg betales pr. påbegyndt arbejdstime.

Oversættertillæg:

Hvor turistføreren skal fungere som oversætter betales et tillæg på kr. 375 (€ 51) pr. time.

Alle tillæg betales pr. påbegyndt arbejdstime.

Forberedelse:

I de tilfælde, hvor der efter samråd med arbejdsgiveren kræves særlig forberedelse til en tur, og/eller hvor guiden skal være til rådighed for gruppen ud over, hvad der normalt indgår i en tur, skal der træffes aftale om honorar herfor med den til enhver tid gældende timeløn plus evt. tillæg.

Flerdagesture:

For ture, hvor turistføreren også fungerer som rejseleder (2 eller flere dage), betales et honorar svarende til mindst 8 timer, dvs. mindst Kr. 3500,-  pr. dag (Euro 470 ). På alle flerdagesture sikres turistføreren kost og logi (enkeltværelse med bad).

Diæter:

For ture på 5 timer og derover, hvor turistføreren ikke tilbydes omkostningsfri fortæring, ydes diæter som følger:

indtil kl. 14.30, pr. måltid …………………………………………………….…kr. 150 / € 20
fra   kl. 14.30, pr. måltid ………………………………………………….…… kr. 200 / € 25

Afbestilling:

Ved afbestilling inden for 24 timer før turens planlagte start eller ved “no-show” betales turens fulde beløb. Ved afbestilling inden for 72 timer betales for en 3 timers tur.

Betaling:

Guidens honorar betales kontant ved turens begyndelse med mindre andet aftales.

Ved betaling ved bankoverførsel eller voucher afholdes alle omkostninger af kunden.

v. Guidemette.dk, Mette Kromann Thomsen, Herbalist, Autoriseret turistfører i København, Tour Guide i København, Lokal guide i København, Rejseleder og foredragsholder

Skriv et svar